** ปิดรับสมัคร ** ประชุมวิชาการ เรื่อง Health Economic Evaluation for Decision Making

14 March 2024

ประชุมวิชาการ เรื่อง Health Economic Evaluation for Decision Making
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่ (บริเวณเดียวกับโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่)
พิกัดโรงแรม:
https://maps.app.goo.gl/tgaWZfvQweyEuvsd6

------------------------------------------------ 

เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษาระดับบันทิตศึกษา จำนวน 60 คน

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 CPE

------------------------------------------------ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>> https://cmu.to/tgsbq
(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) 

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

------------------------------------------------ 

สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. 
โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

ไฟล์แนบ