หน่วยบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบวิชาชัพเภสัชกรรม

รายชื่องานประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Product screenshot

ประชุม อบรม สัมมนา

ล้วงลึกงานวิจัย เข้าใจการออกแบบการศึกษาและสถิติที่ใช้

ประชุมวิชาการ เรื่อง ล้วงลึกงานวิจัย เข้าใจการออกแบบการศึกษาและสถิติที่ใช้ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/15U9C4hFAtqkUsfA6------------------------------------------------เปิดรับสมัคร จำนวน 70 คน ได้แก่1. บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรที่สนใจ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 2. คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ *** อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง------------------------------------------------แบบฟอร์มลงทะเบียน >>>> https://cmu.to/LpPz2 - ผู้ที่แจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ขอโปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม - สำหรับอาจารย์ประจำแหล่งฝึกคณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอโปรดตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนการสมัคร ตรวบสอบสิทธิ์ได้ที่หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ โทร.053-944332ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>> https://cmu.to/U022A (เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ------------------------------------------------ รายละเอียดที่พัก1. Kantary Hills Chiangmai: https://www.kantaryhills-chiangmai.com/2. At Pingnakorn Hotel Nimman: https://atpingnakorn.com/nimmanhaemin/พิกัด: https://maps.app.goo.gl/mamqA9cycr3npuwk83. Baiyoke Ciao Hotel: https://baiyokeciao.baiyokehotel.com/พิกัด: https://maps.app.goo.gl/MikPoztPYzZdqC5s9ที่พักบริเวณใกล้เคียงอื่น ๆ : Yesterday Hotel, Hug Nimman, L Nimman, Kokotel, BED Nimman, La Casa De Nimman, Villa 88 Nimman Chiang Mai, NORN Nimman13 Boutique Hotel Chiangmai, Cherlock hotel, Hotel YaYee ------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy

ประชุมวิชาการ Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapyระหว่างวันที่ 12 - 14  มิถุนายน  2567 ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/Ayb25HJQTJNYArpX6------------------------------------------------ เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน80 คน*** อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง------------------------------------------------ แบบฟอร์มลงทะเบียน >>>> (ผู้ที่แจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ขอโปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>>  (เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practiceระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/3H61dHhJfPVJVr9y8------------------------------------------------ เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนonsite จำนวน 200 คน และ online ไม่จำกัดจำนวนจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 16 CPE------------------------------------------------ แบบฟอร์มลงทะเบียน >>>> https://cmu.to/a3x2v (ผู้ที่แจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ขอโปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>>  https://cmu.to/Y65GX(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

*** ปิดรับสมัคร *** การทำวิจัยที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม

ประชุมวิชาการ เรื่อง การทำวิจัย ที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์งานเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/wWtNzBysCqaTGcTq7------------------------------------------------เปิดรับสมัคร จำนวน 60 คน ได้แก่1. บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรที่สนใจ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 2. คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 CPE------------------------------------------------ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>> https://cmu.to/rhm1v(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ)เอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มการจอง สามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้------------------------------------------------สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

บทความวิชาการ CPE

การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัสกิจกรรม 1003-1-000-008-11-2566จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/Nfcv8ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/3mSXVติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ภญ.อุดมลักษณ์ จันทร์วงศ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/rAktZติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE เขียนโดย ผศ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/NSHAMติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

E-learning/MOOC

E-learning/MOOC

การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้

ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ E-learningเรื่อง การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ (Design of Experiment: Basic Concepts and Applications)สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรพรรณ เมตะนันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มช. จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 CPEเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร เก็บ CPE ได้ด้วยเข้าสู่หลักสูตร คลิก https://mooc.cmu.ac.th/.../ad5caabb-1256-4b72-9be9...เภสัชกรที่เข้าเรียนหลักสูตรและผ่านการทำแบบทดสอบ สามารถนำใบประกาศนียบัตร ส่งมายัง Email: cpe.pharmcmu@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขใบประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

E-learning/MOOC

การเตรียมและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัมมี่

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ E-learning #FREE การเตรียมและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัมมี่ (Preparation and registration of gummy products) สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภก. ปรัชญา ทิพย์ดวงตาอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ มีประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่หลักสูตร คลิก  https://mooc.cmu.ac.th/.../1C9FF68E-ABCF-48F2-9D69... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Website: https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

E-learning/MOOC

Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel

#เรียนออนไลน์ฟรี   สำหรับเสัชกรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  เรื่อง Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excelสอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเภสัชกรสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ 0.75 CPE คลิก  https://mooc.cmu.ac.th/.../7F4E18E0-EB7E-4FC2-A9EC... รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรเภสัชกรที่เข้าเรียนหลักสูตรและผ่านการทำแบบทดสอบ สามารถนำใบประกาศนียบัตร ส่งมายัง Email: cpe.pharmcmu@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขใบประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Website: https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (ปี 2567) รุ่นที่ 3

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (ผู้ป่วยมะเร็ง) เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด และคลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลผู้ป่วยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000446ช่องทางในการติดต่อสอบถาม นายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์) chonlathan.a@cmu.ac.th 053-941515

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (ปี 2567) รุ่นที่ 2

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน โดยเภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยในศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000445ช่องทางในการติดต่อสอบถาม นายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์) chonlathan.a@cmu.ac.th 053-941515

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (ปี 2567) รุ่นที่ 9

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยหลักสูตรประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี 36 ชั่วโมง และการฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลจำนวน 420 ชั่วโมง รวม 456 ชั่วโมง ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000444ช่องทางในการติดต่อสอบถาม นายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์) chonlathan.a@cmu.ac.th 053-941515

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

บริการวิชาการแก่ชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่