*** ปิดรับสมัคร *** New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice

19 October 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice
ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบ
Hybrid Meeting ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ปิดรับสมัครวันที่ 22 พ.ค. 2567

พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/3H61dHhJfPVJVr9y8

------------------------------------------------ 

เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน
onsite จำนวน 150 คน และ online ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 16 CPE

------------------------------------------------ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>>  https://cmu.to/Y65GX
(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) 

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

------------------------------------------------ 

สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. 
โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

ไฟล์แนบ