บทความวิชาการ CPE

การใช้ Caffeine Citrate ชนิดสารละลายสำหรับหยดทางหลอดเลือด สำหรับรักษาภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง การใช้ Caffeine Citrate ชนิดสารละลายสำหรับหยดทางหลอดเลือด สำหรับรักษาภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ภก.ปฐวี เดชชิต และผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์คณะเภสัชศาสตร์ มช. อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/ouBFx ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f